วันอนามัยโลกปี 2555 – สุขภาพที่ดีทำให้อายุยืนยาวขึ้น

วันอนามัยโลกปี 2555 - สุขภาพที่ดีทำให้อายุยืนยาวขึ้น

ทบทวนคำจำกัดความทั่วไปของความหมายของคำว่า ‘แก่’3 เมษายน 2555 ข่าวประชาสัมพันธ์ เจนีวา เวลาอ่าน: 2 นาที (528 คำ)ในวันอนามัยโลก (7 เมษายน) องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่า ณ เวลาที่ประชากรโลกกำลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนจะเข้าสู่วัยชราด้วยสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นับเป็นครั้งแรกที่จะมีประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบ ภายในปี 2593 ผู้สูงอายุ 80% ของโลกจะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

โรคไม่ติดต่อ – ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ

ความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุในทุกที่คือโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง

ดร. มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า “ปัจจุบันผู้คนในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความพิการจากโรคไม่ติดต่อถึง 4 เท่า มากกว่าผู้คนในประเทศที่มีรายได้สูง” “แต่เงื่อนไขเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้หรือรักษาได้ไม่แพง”

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสามารถช่วยได้

ความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อทั้งหมดสามารถลดลงได้อย่างมากโดยพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย และไม่สูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยิ่งคนยุคก่อนนำพฤติกรรมเหล่านี้ไปใช้มากเท่าไหร่ โอกาสที่พวกเขาจะมีสุขภาพที่ดีในวัยชราก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ดร. จอห์น เบียร์ด ผู้อำนวยการแผนกผู้สูงอายุและหลักสูตรชีวิตแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า “วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกุญแจสู่วัยชราที่แข็งแรงและกระฉับกระเฉง”

มาตรการที่คุ้มค่า

องค์การอนามัยโลกเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบและบริการต่าง ๆ พร้อมที่จะให้การรักษาและการดูแลเมื่อจำเป็น บริการเหล่านี้จำนวนมากมีความคุ้มค่าสูง ตัวอย่างเช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ต่อปี ทุกวันนี้ ผู้สูงอายุน้อยกว่า 15% ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางกำลังรับการรักษาความดันโลหิตสูง

องค์การอนามัยโลกได้สรุปการดำเนินการหลัก 4 ประการที่รัฐบาลและสังคมสามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เพื่อเสริมสร้างการสูงวัยที่แข็งแรงและกระฉับกระเฉง

ส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเรื้อรัง

ลดผลที่ตามมาจากโรคเรื้อรังให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ และการดูแลที่มีคุณภาพ (การดูแลเบื้องต้น การดูแลระยะยาว และการดูแลแบบประคับประคอง)

สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่ส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ

“Reinvent ageing” – เปลี่ยนทัศนคติทางสังคมเพื่อสร้างสังคมที่ผู้สูงวัยได้รับความเคารพและเห็นคุณค่า

ทำลายแบบแผน

สุขภาพที่ไม่ดีไม่ได้เป็นเพียงความกังวลเดียวที่ผู้คนมีเมื่ออายุมากขึ้น ทัศนคติที่ตีตราและเหมารวมมักขัดขวางไม่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคม ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมที่สำคัญในฐานะสมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร และในฐานะผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทีมงาน และเป็นทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ

“เมื่อชายอายุ 100 ปีวิ่งมาราธอนเสร็จ เหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เราต้องคิดคำนิยามแบบเดิมใหม่ว่าคำว่า ‘แก่’ หมายความว่าอย่างไร” ดร. ชานกล่าว “แบบแผนในอดีตที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมาไม่คงอยู่อีกต่อไป”

วันอนามัยโลกตรงกับวันที่ 7 เมษายน เพื่อเป็นวันครบรอบการก่อตั้งองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2491

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์